DE SLAG OM HET REICHSWALD - OPERATIE VERITABLE (8 februari - 10 maart 1945)

In december 1944 werd door Eisenhower, Montgomery en andere geallieerde generaals een plan bedacht voor een aanval richting Kleef, die gelanceerd zou moeten worden op 1 januari 1945. Deze plannen werden echter verstoord door het beruchte Duitse Ardennen-offensief, zodat er pas tot actie kon worden overgegaan (na drie keer uitstel) op 8 februari 1945. Bijna 400.000 geallieerde militairen zetten vanuit de lijn Ooij, Groesbeek, Mook op de morgen van 8 februari 1945 de reusachtige operatie Veritable in. Ruim 1000 stukken geschut ondersteunden deze aanval. De projectielen hiervan kwamen voor het grootste gedeelte op De Horst, Breedeweg en Lagewald terecht, maar ook Frasselt en Kranenburg kregen de volle laag. Van alle operaties in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog is volgens deskundigen hier het meest geconcentreerde vuur op zulk een klein gebied terechtgekomen.

Onderstaand een fragment uit de Gelderlander van 6 februari 1946.
Herinneringen aan den strijd bij Groesbeek.
’t Is 8 februari 1945 en we vertoeven aan den rand van Nijmegen. Geallieerden soldaten agiteeren druk, ze staan gevechtsklaar in den vroegen morgen. De vorige avond heeft de luchtmacht een offensief ingezet en Cleve en Goch gebombardeerd. Nog op dezen prillenvoorjaarsmorgen kunnen we de vlammen van de brandende stad Cleve zien oplaaien in een felle gloed! Dezen morgen 8 februari 1945! Grootscheeps is het offensief ingezet op de Duitsche linies in het fameuze Reichswald te Groesbeek. Vanaf vroeg in den morgen beuken de kanonnen met moorddadig geweld op de vijandelijke linies. Het geschut, dat opgesteld is aan den rand van Nijmegen, langs de Groesbeeksche bosschen en in het gebied rond Mook, verplettert in een alles-omvattende vernietiging het Duitsche leger in den sector Cranenburg. 


Door het bombardement en de zware beschietingen waren de Duitsers volkomen gedemoraliseerd en hadden totaal geen verweer tegen de enorme geallieerde overmacht. Door het laten springen van de Querdamm bij het Wylermeer werd de opmars vertraagd en overstroomde de voornaamste aanvoerweg.(Nijmegen – Kleef) Ook het gebied tussen de Waal en de heuvels ten noorden van het Reichswald overstroomde. Zelfs bij de Ketelstraat stond het water. Vele soldaten verdronken in het water en de modder – een modder die zo diep was dat er niet alleen soldaten, maar zelfs kanonnen en tanks in verdwenen. Wat een snelle doorbraak had moeten zijn naar de Rijn bij Wesel werd nu een langzame door modder en ondergelopen wegen vertraagde opmars.

Het terrein, waaronder het dicht beboste Reichswald, waren in het voordeel van de Duitse verdediging. De Duitsers kregen telkens opnieuw de kans om versterkingen te laten aanrukken en zodoende werd de strijd om dit stuk Rijnland, waarbij dorp na dorp en stad na stad pas na de meest verbitterde gevechten konden worden ingenomen, één van de bloedigste slagen die geleverd werd gedurende de gehele 2de wereldoorlog.


Het geallieerde oorlogskerkhof bij Grünewald

Operatie Veritable eiste aan beide zijden enorme verliezen. De Duitsers telden ongeveer 22.000 doden en gewonden; terwijl ruim 22.000 soldaten in krijgsgevangenschap gingen. Britten, Schotten, Canadezen en militairen uit Wales verloren samen ruim 15.000 man, terwijl ook de burgerbevolking onnoemelijk veel leed ten deel was gevallen. Het geallieerde oorlogskerkhof bij Grünewald en de Canadese erebegraafplaats te Groesbeek herinneren ons aan deze verschrikkelijke strijd, evenals het Duitse oorlogskerkhof bij Donsbrüggen.

terug